Si fem clic sobre

una imatge

podrem ampliar-la

 

Les fletxes ens serveixen

per navegar per l'exposició