CAPÍTOLS

 

Vagi per davant la meva disculpa si,

per una d’aquelles males casualitats,

les persones psíquiques o literàries

que campen per aquests contes

coincideixen en nom i cognoms exactes

amb els d’alguna persona física o tangible

que campa per la realitat.

No hi ha cap mala intenció.

Fet i fet, allò que se’n diu bona, tampoc.

©Néstor Macià Fontanilles, 1998