ELS JEROGLÍFICS DE LA VANGUARDIA, EN CATALÀ

Per veure les solucions de cada joc, baixa la cortineta respectiva