De mans, d'amors i d'altres dèries

Néstor Macià – nestormacia@dissenyirauxa.com

 

DE MANS, D'AMORS

I D'ALTRES DÈRIES

©Néstor Macià Fontanilles, 2016